“Boken är lättläst”

BTJ - BIBLIOTEKSTJÄNST

“Ämnet behandlas grundligt”

DAGENS MEDICIN

“Svenska Smärtföreningen rekommenderar den varmt till sina medlemmar.” 

TIDNINGEN LEVA MED SMÄRTA

 “Boken redovisar många personers yrkeskunnande och forskning.”

PRAKTIKAN 

“ Utmärkt som en handbok för den som vill gå med i en grupp eller starta en egen.”

BTJ - BIBLIOTEKSTJÄNST

“Passar både de som professionellt arbetar med att hjälpa andra och de som är personligt intresserade.”

BTJ - BIBLIOTEKSTJÄNST

ATT HJÄLPA SIG SJÄLV OCH ANDRA

Självhjälpsgrupper är inte ett nytt fenomen, det har funnits liknande grupper  i alla tider men under andra namn - samtalsgrupp, stödgrupp, patientgrupp eller cirkelgrupp inom studieverksamheten.

I en självhjälpsgrupp träffas människor som befinner sig i en likartad situation för att dela med sig av gemensamma upplevelser och för att ge varandra stöd och hjälp. Exempel på situationer kan vara att vara anhörig till en alkoholist, att vara utsatt för mobbing, brott, utbrändhet, arbetslöshet, genomgå en skilsmässa eller sjukdom.

I en självhjälpsgrupp kan vi distansera oss från oss själva och våra egna bekymmer genom att hjälpa andra. Och därmed också hjälpa oss själva. Forskning visar att i ömsesidigheten och i mötet med andra människor i samma situation verkar det finnas något läkande. Självkänslan stärks när man märker att ens egna erfarenheter kan vara till någon nytta för andra.

Dessutom, forskningen visar att man faktiskt kan bli sjuk av inte få ge uttryck för sina känslor och av att hålla dem inombords alltför länge. I vårt moderna samhälle, som präglas av brist på tid och socialt stöd, med få resurser inom sjukvården för annat än att tillgodose de grundläggande medicinska behoven har självhjälpsgrupper blivit ett värdefullt komplement till professionella insatser.   

 

 

 

SLUT PÅ FÖRLAGET! Nytryck under produktion, anmäl intresse för boken här, så kommer meddelande när boken finns i bokhandeln.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Självsjälpsgrupp HARDCOVER013 no 2_transp burned

"Självhjälpsgrupper skapar en enorm maktförskjutning, vilken ger alla personer med problem eller sjukdom en möjlighet att vara potentiella hjälpgivare i stället för endast hjälpmottagare."

Ansvarig utgivare: Charlotte Essén

©2016 CHARLOTTE ESSÉN, www.charlotteessen.se
All rights reserved