Helena Löfgren, legitimerad psykoterapeut. Hjälpbehov hos sektmedlemmar. UR Samtiden- Sekter och livet efter

Helena Löfgren är legitimerad psykoterapeut och har själv varit med i en sekt. Här berättar hon om hur problematiken efter ett avhopp från en sluten grupp eller sekt delvis är beroende på vilken position medlemmen haft i gruppen, och att det ser olika ut för första och andra generationens medlemmar. Inspelat den 20 november 2015 på Nalen, Stockholm. Arrangör: Hjälpkällan.

TILLBAKA till AKTUELLT