Nytt kapitelutdrag SEKTBARN: Barns rätt, grundläggande behov och religionsfrihet

Flicka följer linjeLäs nytt kapitelutdrag från SEKTBARN: ‘Barns rätt, grundläggande behov och religionsfrihet.’

‘—Att kunna välja sin ideologi och grupp är en självklar valfrihet i religions- och åsiktsfrihetens namn – så länge vår tro inte skadar andra människor eller samhället är det fritt fram för alla typer av livsåskådningar. Detta är ett av fundamenten i vårt pluralistiska och demokratiska samhälle. Men när en livsåskådning eller ideologi trots allt skadar, förtrycker och krymper andra människor? Egentligen borde det vara enkelt, eftersom vårt moderna samhälle har lagar, förordningar och konventioner som ska skydda barn och vuxna från olika typer av övergrepp. Inte ens religionsfriheten står över lagar som instiftats till människors skydd.

Lagen om religionsfrihet står inte över andra fri- och rättigheter och det går inte att göra vad som helst mot sina medmänniskor i religionsfrihetens namn.—‘

TILLBAKA TILL AKTUELLT