SvD Debatt: ”Religionsfriheten får inte skymma barns rättigheter”

 

 

Svenska DagbladetSvD Debatt: ”Religionsfriheten får inte skymma barns rättigheter”

‘— Men det är inte religionen eller tron i sig som är problemet i dessa grupper. Det är ledarskapets oinskränkta makt och kravet på att medlemmarna, inklusive barnen, ska uppvisa total lojalitet. De måste följa en för dem okritiserbar doktrin. Likheterna är många med det vi kallar våld i nära relationer, men här är den nära relationen utvidgad till att innefatta en hel grupp av likatroende.

Det är svårt att forska på hur aktiva medlemmar i sekteristiska grupper mår på grund av att de tidigt får lära sig att aldrig kritisera sitt samfund och att alltid visa upp en fasad inför utomstående. Psykologiska bedömningar behöver göras då frågan handlar om barns mentala hälsa – det räcker inte att titta på problematiken enbart ur religionsvetenskaplig synvinkel.

För att uppgradera barn i sekteristiska grupper till att åtnjuta samma rättigheter som andra barn, är det av yttersta vikt att vi förmår att se strukturella problem och systematiska psykiska övergrepp inom slutna grupper. En bra början är att regeringen ser över kontrollen av att rättigheterna för barn följs inom registrerade samfund. Vi önskar också att såväl kommun som landsting ser till att personal som arbetar med utredning och omsorg av barn utbildas i hur strukturerna i sekteristiska miljöer fungerar och påverkar barn.—‘

TILLBAKA TILL AKTUELLT