Här samlas, utan inbördes rangordning, länkar till videos, trailers och annat intressant som har anknytning till ämnena indoktrinering av barn, barn i sekter och extremistiska grupper samt Sektbarn - de utvalda för paradiset. 

 Innehåll  Videogalleri 1:

THE ISLAMIC STATE - VICE NEWS
CHILDREN OF ISIS

KALLA FAKTA, TV4, THE KNUTBY MURDERS - ENG. SUBS
TWELVE TRIBES, BAVARIA, RTL GERMANY 
BAGHWAN SHREE RAJNEESH: CHILD OF THE COMMUNE
THE EXCLUSIVE BRETHREN
JILL MYTTON INTERVIEW / RICHARD DAWKINS
TV4-MALOU EFTER TIO-JOHN OM ATT VÄXA UPP I SEKTEN PLYMOUTHBRÖDERNA
CHILDREN OF GOD: LOST AND FOUND 1-7
CULT KILLER - THE STORY OF RICK RODRIGUEZ 
RICK RODRIGUEZ VIDEO
COLONIA DIGNIDAD

"The Islamic State (IS), formerly known as the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), permitted filmmaker and Vice News journalist Medyan Dairieh to have exclusive access to their operations for three weeks, allowing viewers insight into the horrifying inner world of jihadist militant extremists./.../

It is the belief of the adults that their hardships bring them closer to their God and that the children are meant to be "the generation of the Caliphate" who will combat the Americans and their "infidel" allies. /.../

  ( http://topdocumentaryfilms.com/islamic-state/ )

 

 

"How ISIS recruits children who live in its territory to be the next generation of fighters."

KALLA FAKTA, TV4, 17 december 2013, The Knutby murders -- ten years later (eng subs)

BAGHWAN SHREE RAJNEESH: CHILD OF THE COMMUNE
"Child of the Commune" is a personal story that centres around a damaged mother-daughter relationship and the teachings of the Indian guru Baghwan Shree Rajneesh, also known as Osho. As a six-year old girl, director Perizonius joined the Baghwan commune because her mother had become a follower of the Indian guru. Perizonius was given the Indian name Ma Prem Chandra (moon of love) and grew up as a commune child. However, at the age of 14, after some mishap within the commune, both mother and daughter leave the cult. What has happened?"

"En forskningsstudie om barn i sekter  presenterades vid British Psychological Society, Division of Counselling Psychology, den 20 maj 2000. Studien visar att barn som vuxit upp i en religiös sekt kan få psykiska problem när de lämnar gruppen för att leva uti i samhället. Studien är genomförd av psykologen och psykoterapeuten Jill Mytton, före detta medlem i the Exclusive Brethren, en gren av Bretheren Movement. I Sverige kallas sekten Plymouthbröderna och består av ett hundratal medlemmar. Den världsomspännande sekten består av ungefär 27 000 medlemmar. 

Mytton intervjuade mer än 200 före detta medlemmar och ställde allmänna frågor om deras anpassning efter avhoppet. Trots att de flesta kände sig mer lojala än förbittrade gentemot sekten, hade de drabbats av olika typer av psykologiska problem. Det främsta var en känsla av främlingsskap i samhället och brist på sociala förmågor. De före detta medlemmarna upplevde svårigheter med att skapa relationer med andra människor och upp till 30 procent av de intervjuade ansåg sig vara i behov av någon form av terapi eller annan hjälp."

(ur Sektbarn, sidan 362)

TV4/Malou efter tio, 23/2 2015
John om att växa upp i sekten Plymouthbröderna

"Som barn visste John inget annat än livet inom sekten men började tidigt känna att han mådde dåligt av de stränga reglerna. När han väl hade kraft att lämna var han samtidigt tvungen att säga upp all kontakt med sin föräldrar och syskon."

 

DAGENS ARBETE: Så lyckades John lämna sekten.

Del 1

"Predikantsonen David Berg (1919-1994) bildade sekten Children of God/Guds barn i Kalifornien i slutet av 1960-talet. Namnet ändrades 1979 till the Family - Familjen, eftersom hade fått dålig publicitet i så många länder. Till Sverige kom gruppen 1971. Under den snart 50-åriga verksamheten har rörelsen bytt namn flera gånger och har parallellt med sitt ordinarie namn verkat och verkar ännu under ett flertal andra namn. Exempel på andra namn är Kärlekens familj, Heavenly Magic, World Service, Action International Missionary, International Schools of XXI:e Century. Det officiella namnen idag är Family International." 

(ur Sektbarn, sidan 272)

 

Del 2

"Efter David Bergs död 1994 var det sedan länge förberett att hans fru Karen Zelby, alias Maria, skulle överta ledningen. Liksom sin make har hon hela tiden hållit sig gömd och är efterlyst av polis. Medlemmarna anser att David Berg fortsätter sin predikan till dem genom Maria, och via brevutskick varje månad fortsätter han att kommunicera med Familjens medlemmar. 1997 bytte Karen Zerby officiellt namn till Katherine Rianna Smith. 

(ur Sektbarn, sidan 272)

 

Del 3

"Läran befinner sig långt ifrån traditionell kristendom, även om Bibeln får läsas i sin 1600-talsversion. Liksom Jehovas vittnen väntar Familjen på världens snara undergång och att Jesus ska komma tillbaka. Idag producerar och distribuerar Familjen böcker, affischer, broschyrer, videos med egen musik och de säljer dessa genom bland annat dörrknackning. Barn och ungdomar uppträder också genom att sjunga och spela gatuteater och tigga pengar och gåvor. Att arbeta och få betalt genom ett vanligt lönearbete är förbjudet enligt läran. En annan inkomstkälla är donationer från utomstående och varje medlem skänker regelbundet tio procent av sin inkomst till World Services, Familjens ideologiska högkvarter. Man lever numera i mindre kollektiv där barnen får hemundervisning."

(ur Sektbarn, sidan 273)

Del 4

Del 5

Del 6

Del 7

"Idag har Familjen mellan 9 000 och 12 000 medlemmar (2008) runt om i världen. Av dem är mellan 6 000 och 9 000 barn, enligt vissa källor ännu fler. Fördelningen av medlemmar i olika länder är svårbedömd, då de ständigt flyttar mellan kollektiven."

(ur Sektbarn, sidan 272)

"I början av 2005 var Familjen åter i allas blickfång. Den 29-årige avhopparen Ricky Rodriguez mördade då medlemmen Angela Smith och tog några timmar senare sitt eget liv. Egentligen ville han hämnas på sin mamma, Karen Zerby, som idag är Familjens nuvarande ledare och David Bergs sambo fram till hans död.

Ricky Rodriguez var son till Karen Zerby och tillbringade sin barndom och ungdom i sektledarens David Bergs olika hem, resande över hela världen. Ricky egentliga födelsenamn var David Moses Zerby och han sågs som en helig prins som skulle leda Familjen igenom den bibliska undergången. Hela Rickys uppväxt blev grundligt dokumenterad och stod som modell för alla andra föräldrar och barn i Familjen.

(ur Sektbarn, sidan 278)

 

"Ricky Rodriguez barndom präglades av en mycket kontrollerad miljö, med intensiv indoktrinering, strikt diciplin och sexuella övergrepp. År 2001 lyckades Ricky bryta sig loss tillsammans med sin flickvän, men han kunde aldrig lämna historien om sin egen eller andra barns uppväxt med alla övergrepp de utsatts för bakom sig. Djupt deprimerad upplevde han det som sin uppgift att hitta sin mamma och skipa rättvisa.

Några timmar före mordet och självmordet spelade han in en timmes videofilm vid köksbordet i sin lägenhet, där han berättar om de övergrepp han och andra barn i Familjen hade blivit utsatta för och om sina dödliga planer. I filmen svär han att hämnas på Familjens ledare, sin egen mamma Karen Zerby. Det är ett djupt skakande och oerhört tragiskt vittnesmål från en före detta medlem i Familjen/Family International."

(ur Sektbarn, sidan 278)

"I Chile fanns under nästan femtio år Colonia Dignidad - Koloni Värdighet - som grundades 1961 av den gamle nazisten och väckelsepredikanten Paul Schäfer.

Här levde medlemmarna helt isolerade under Schäfers religiösa tukt och förmaning. Han ansågs som en överjordisk  varelse och 45 barn föddes i kolonin. Dessutom drev man ett barnhem. Den 85-årige sektledaren greps 2005, efter sju år på flykt från åtal för bland annat sexuella övergrepp på 27 barn."

(ur Sektbarn, sidan 282)

"Inom Exclusive Brethren har man strikta regler för att begränsa påverkan från det moderna samhället. Familjerna har inte TV, radio eller datorere. Barnen går om möjligt i egna friskolor. De medlemmar som lämnar sekten upptäcker att de får starta om från början eftersom hela deras sociala nätverk finns inom sekten. De före detta medlemmar som upplevde detta var de som enligt studien mådde sämst i den psykologiska bedömningen. Många avhoppare uppvisade också milda tvångssyndrom och Mytton skriver att hon tror att detta framtvingas i varje sekt som involverar strikta regler tillsammans med en grad av isolering från samhället i övrigt."

(ur Sektbarn, sid 362)

Ansvarig utgivare: Charlotte Essén

©2016 CHARLOTTE ESSÉN, www.charlotteessen.se
All rights reserved