Logga CE 20180212 beskuren

KNUTBY FILADELFIA - KNUTBYSEKTEN

Nedan finns ett subjektivt urval från mitt Knutby arkiv och är inte på något sätt komplett. Urvalets fokus ligger främst på psykosociala miljön, ledarna och barnens situation.  Rapporteringen i media omkring Knutbysekten har varit stor under åren 2004 fram till idag, i maj 2019. I nedanstående artiklar och TV-program ges bara en snabb överblick över Knutbysekten i tidsordning, medlemmarnas - barn och vuxnas -  livsvillkor, sektens ledare och deras metoder. 

Åsa Waldau döms för åtta fall av misshandel

SVT NYHETER, 13 MARS 2020

"Det blir fällande domar för de tre pastorerna i Knutbyförsamlingen. Åsa Waldau döms för åtta fall av misshandel, men frias för sex tillfällen.
Peter Gembäck och Urban Fält får villkorliga domar.

Efter en drygt tio dagar lång rättegång har domen fallit mot de tre pastorerna i Knutbyförsamlingen.

"Ledargestalten Åsa Waldau, som hade epitetet ”Kristi brud” och numera heter Jacobsson, åtalades för misshandel gentemot sex församlingsmedlemmar. Hon döms nu till villkorlig dom och samhällstjänst för åtta fall av misshandel mot fem av dessa – och frikänns från sex fall.

Tingsrätten anser att straffvärdet uppgår till fyra månaders fängelse, men Waldau slipper anstalt då det har gått lång tid sedan brotten begicks och hon anses lämplig för samhällstjänst.

Hon behöver inte betala sina rättegångskostnader då hon saknar inkomst."

Knutby:Paradiset som blev ett helvete

SVT Uppdrag granskning, 14 februari 2018

"Hur mår egentligen barnen i Knutby filadelfia?" Kapitelutdrag från Sektbarn

"En grundidé om barns uppfostran - vilket senare kom att bekräftas genom händelserna i Knutby skola - är att barnet ovillkorligen ska titta den vuxne i ögonen, exempelvis när de blir tillrättavisade, vilket bland annat praktiserades av en skolassistent och en lärare från församlingen, vilka senare blev dömda för barnmisshandel.

"Ifall barnet böjer bort blicken och tittar åt ett annat håll, då är hon eller han inte underordnad och därmed olydigt. Tittar barnet dig i ögonen, då har han böjt sig", säger Lisa. "Enlig Åsa Waldau är det också viktigt att barnen sover mycket borta hos andra när de är små - 'att de förs från famn till famn' - för då blir de trygga. Barn ska inte fästa sig vid mamman."

Enligt Lisa diskuterar man varken barnuppfostran eller Åsas idéer i församlingen.

"Nej, man trotsar inte henne. Vår uppfattning var att hon visste vad som var rätt, eftersom hon visste bättre än alla andra."

De hade alla en oerhörd respekt för Åsa och trodde att allt som hon sade var sant. Den allmänna uppfattningen var att hon aldrig skulle säga någon som kunde skada någon, vare sig vuxen eller barn.

När barnen blev sjuka kontaktades sällan läkare eller sjuksköterska, förutom de sedvanliga BVC-besöken.

"Ifall något barn var sjukt, ringde jag alltid först min man eller min teamledare. Jag lydde dem ifall de sade att jag inte behövde gå till doktorn."

"Enligt Åsa är sjukdomar ett straff från gud, säger Lisa. "Syftet är att man ska vakna upp ur sin synd."

Barn som inte lyder är upproriska och detta uppror måste föräldrarna tukta.

"Barn blir fysiskt misshandlade i Knutbysekten", säger Lisa. "Vilken vuxen medlem som helst kan slå ett barn i uppfostringssyfte, men oftast är det ledarna."

En av anledningarna till att barnen inte lekte med vilka de ville, till exempel skolkamrater, var synen på människor utanför församlingen. Människorna utanför församlingen ansågs orena, ogudaktiga, syndiga och på väg till helvetet. De beskrevs också som hedningar och råttor i vissa predikningar.

"Det var vi och de andra. Svart och vitt. Vi hade en högre uppenbarelse och Guds närvaro och beskydd. När man åkte från Knutby kändes des som om tryggheten försvann och när man kom tillbaka återkom den."

"Hur tror du att barnen i Knutby mår idag?" frågar jag.

"Jag tror att alla mår jättedåligt. Det är väldigt mycket hysch-hysch och alla vakar över alla. De har också fått order om att inte prata om sekten eller hur de har det. Ledarna samlar barnen och berättar vad de får och inte får säga, precis som de gör med vuxna."  (från sidorna 35-40)

Kanske är det möjligt att hjälpa församlingens ca 45 barn, ifall detta behov finns. Att redan idag kunna ge barnen en möjlighet till stöd från omvärlden, till skillnad från andra jag har pratat med och som vuxit upp i liknande sammanhang. I de fallen varken såg eller förstod någon vuxen person deras utsatta situation under hela deras barndom, vilket många idag upplever som ett stort och oförlåtligt svek från både människors och samhällets sida....

Kommer samma frågor att ställas i framtiden som i de övriga intervjuerna i denna bok - varför gjorde ingen vuxen person något åt barnens situation i församlingen? Varför var det ingen som såg och hjälpte dem? Min slutsats är att det behövs en grundlig och professionell utredning som en gång för alla går till botten med alla  anklagelserna som rör församlingens barn. För de cirka 45 barnen är det viktigt att någon utomstående får insyn i deras livssituation och uppväxtvillkor och kan ge församlingens barn och föräldrar den hjälp och det stöd de eventuellt behöver." (från kapitlets avslutning, sidorna 80 och 82)

Det gjordes tyvärr ingen grundlig och professionell utredning av Knutbysektens barn. 

Händelserna som har lett till åtal och en beskrivning av församlingens  psykiska, fysiska  våldskultur finns beskrivet i förundersökningen för de åtalade tre pastorerna vid Uppsala tingsrätt.

Kapitelutdrag ur Sektbarn – ett reportage om de utvalda för paradisetkapitel ett,  "Hur mår egentligen barnen i Knutby filadelfia?" av Charlotte Essén, 2008 Albert Bonniers förlag, 2010 Moment förlag.

© Charlotte Essén. Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men uppge källan.

Smärtsamt att ta del av Julias berättelse - DN Insidan

Ulrik, pappa till Julia Ehrenroth, känner sorg efter att ha förstått hur dotterns uppväxt i Knytbyförsamlingen var. Han själv känner sig lurad av ledarna.

– Vi blev förda bakom ljuset som det kan fungera i en destruktiv och sluten sekt.

Uppväxten i Knutby satte djupa spår hos Julia-DN Insidan

Hon gör musik och skriver låttexter för att bearbeta uppväxten i den uppmärksammade kristna församlingen i Knutby. 

– Att växa upp i en sekt kan ge många ärr, säger Julia Ehrenroth.

Knutby - Barnen som fruktade Gud.

Lyssna på Barnaministeriet, UR Skola, 34:15 min. 

Ida och Linnea föddes in i Knutbyförsamlingen. Sekten som fick hela världens blickar på sig efter ett brutalt mord och ett mordförsök för 15 år sedan. Pastorerna i församlingen har anklagats för maktmissbruk och för att ha trakasserat och isolerat medlemmar. Nu berättar Ida och Linnea för första gången hur det var att vara barn i Knutby.

Kristi brud åtalas för misshandel - TV4 Nyhetsmorgon

TV4 Nyhetsmorgon Ons 15 maj 2019

I dag väcks åtal mot tre före detta pastorer i den nu upplösta Knutbyförsamlingen. Det handlar om flera fall av misshandel och sexuellt utnyttjande i beroendeställning. En av de åtalade är Åsa Waldau, känd som Kristi brud efter Knutbydramat som utspelades för 15 år sedan. Phil Poysti, reporter som bevakat Knutbyförsamlingen, och Rigmor Robert, legitimerad psykoterapeut, som också följt den sektliknande församlingen på nära håll, berättar mer. Nyhetsmorgon i TV4 från 2019-05-15

Uppdrag granskning, SVT - Knutby - från paradis till helvete

Uppdrag granskning, SVT - Knutby - från paradis till helvete
2018-02-14

"Den lilla församlingen i det uppländska samhället Knutby förvandlades till ett helvete. Uppdrag granskning har pratat med nära hälften av dem som varit medlemmar i församlingen. Nu träder också ledarna fram och vittnar om psykisk och fysisk misshandel, tukt och social kontroll. "

 

Emelie växte upp i Knutbyförsamlingen: "Jag mådde väldigt dåligt" - TV4 Nyheterna

2018-01-25

 

"Emelie har hoppat av Knutbyförsamlingen och berättar här om hur hennes liv har varit, hur hon gjorde allt för församlingen och hur medlemmarna förväntades att bidra med pengar både till församlingen, men även till Kristi brud direkt."

Därför dröjde det så länge innan hon lämnade Knutby - TV4 Nyheterna

2018-01-25

 

Emelie kom som tre-åring med sina föräldrar till Knutbyförsamlingen. Här berättar hon om det som lockade hennes föräldrar dit, men också om hur det gick till när hon beslutade sig för att lämna församlingen.

Åsa Waldau - "Bär den största skulden, är en fara för andra" - TV4 Nyheterna

2018-01-25

"Den avhoppade medlemmen i Knutbyförsamlingen, Emelie, lägger största skulden för en osund församling på Åsa Waldau, även kallad Kristi Brud."

"Knutbysekten tog mina barn" - TV4 Nyhetsmorgon

2018-01-25

Eva berättar om hur hennes liv helt kastades omkull efter att hennes barn blev medlemmar i Knutbyförsamlingen. 

 

"Åren mellan 50 och 70 var de värsta åren i mitt liv".

Här berättar både Eva och före detta församlingsmedlemmen Emelie om de förlorade åren.

Knutby Inifrån - Aftonbladet

"Miljongåvor, sexuella övergrepp. Misshandel, maktmissbruk och slavliknande förhållanden.

Enligt fd medlemmar fick Åsa mer makt efter morddramat.

Aftonbladet och TV4Nyheterna kan nu avslöja nya uppgifter inifrån Knutbysekten.

– Hon har misshandlat med slag, skohorn, bitit och huggit folk med gaffel, säger psykoanalytikern Rigmor Robert.

2018-01-25: Tidigare medlemmar uppger att de utsatts för extrema övergrepp i Knutbysekten."

Del 1. KNUTBY INIFRÅN - Ett envälde med maktmissbruk.

Del 2. KNUTBY INIFRÅN - Det var en en våldtäkt.

Del 3. KNUTBY INIFRÅN - Spelet bakom miljongåvorna.

Del 4. KNUTBY INIFRÅN - 22-åriga Emelie växte upp i sekten

"Åsa Waldau väldigt karismatisk och impulsiv" - TV4 Nyheter

2018-01-25

Knutby - "Åsa Waldau karismatisk och väldigt impulsiv" (9:13)

"Journalisten Phil Poysti har bevakat Knutbyförsamlingen sedan 2004, bland annat för TV4:s Kalla fakta. Han berättar om arbetet med senaste avslöjandet och hur församlingen fungerar."

fd Knutbypastorn: "Jag har varit utsatt för ett andligt övergrepp". - TV4 Nyhetsmorgon

2018-01-27

"Före detta Knutbypastorn Peter Gembäck berättar om att han idag insett kraften i vad en maktmänniska kan ställa till med. Psykoanalytiker Rigmor Robert berättar att hon aldrig släppte taget om barnen i den slutna församlingen som farit illa. 

För barnen var det en väldigt svår miljö.

"Jag har självklart gjort fel, när jag slagit och ljugit", erkänner Gembäck. ...."

Knutbypastor talar ut om misshandel i församlingen för första gången - SVT Nyheterna, Uppdrag granskning

2018-01-25

Uppdaterad 22 mars 2019, Publicerad 25 januari 2018

 
SVT, UPPDRAG GRANSKNING · "Morddramat i Knutby satte det lilla samhället på kartan och skapade ett enormt intresse för den kristna församlingen. Exklusivt för Uppdrag granskning berättar nu församlingens före detta pastor och presstalesman Peter Gembäck hur han själv slagit en församlingsmedlem." 

Rigmor Robért: Hon behandlade Knutbyavhopparna: "sexuellt utnyttjande i själavården" - TV4 Nyhetsmorgon

 

2017-11-16

Knutby skakades av ett mord-drama 2004 – nu avslöjas att det är fortsatt turbulent. Många har hoppat av sekten och flera pastorer, bland andra Åsa Waldau, är polisanmälda för misshandel.

Helena Löfgren, Peter Åkerbäck. Så är det att växa upp i en sekt. Nyhetsmorgon TV4

2017-09-07

Helena Löfgren: Så är det att växa upp i en sekt - "Socialt självmord att lämna"

Hur är det att som barn växa upp i en kontroversiell religiös grupp som Jehovas vittnen, Hare Krishna eller Scientologi kyrkan?

Hur påverkas man och hur kan man bygga en egen identitet i en grupp med starka religiösa föreställningar?

Peter Åkerbäck, forskare i sociologi vid Stockholms universitet och Helena Löfgren, psykoterapeut som hjälper avhoppare och själv har varit med i en frikyrka, berättar om barnens upplevelser.

'Kristi brud' tvingas bort från Knutby - Uppsala Nya Tidning

24 november 2016

 

"Åsa Waldau, även känd som 'Kristi brud', har tvingats lämna Knutby. Enligt nuvarande pastorn har hon och pastorn Urban Fält åter fått för mycket makt i församlingen, skriver den kristna tidningen Dagen. ---

Enligt peter Gembäck,numera ensam pastor i Filadelfiaförsamlingen i Knutby, tvingades Waldau från orten för någon vecka sedan. Hon ska på senare tid ha återfått större inflytande i församlingen.

- Det har varit en osund kultur kring henne som vi kände att vi måste göra upp med, säger Gembäck till Dagen.

Enligt nuvarande pastorn fick Urban Fält lämna på grund av ett 'maktmissbruk'.

-Han har trampat på människor på ett graverande sätt i själavårdssamtal. Han har byggt upp en kultur kring sig som varit direkt ohälsosam. Människor har varit rädda för honom. Jag skulle till och med säga att han har missbrukat Herren sin Guds namn, säger Gembäck till tidningen.

- Vi står i en process nu som går långt tillbaka i tiden, till innan mordet 2004, där vi måste rannsaka oss själva, vad har varit bra och dåligt. Där ser vi att det funnits saker som varit direkt osunda.

Pastorn Urban Fält, som fått lämna församlingen, kommenterar händelserna i ett sms till tidningen Dagen:

"Det enda jag har att säga är att det här är en mycket känslig och jobbig situation, och jag ropar till Gud om förlåtelse för synd och upprättelse till alla inblandade!"

Åsa Waldau och Urban Fält lämnar Knutby - Dagen

Publicerat 24 november 2016

Åsa Waldau och Urban Fält lämnar Knutby

Åsa Waldau och Urban Fält, två tongivande ledargestalter i Knutby Filadelfia, har nu lämnat kyrkan och orten. I dag kan Dagen berätta om stora förändringar i den omtalade församlingen utanför Uppsala.

Detta är första delen av sex i ett dokument om Knutby.

De senaste månaderna har det hänt omvälvande saker i Knutby Filadelfia, den församling som i januari 2004 skakades av ett mord och ett mordförsök i vad som gått till historien som Knutbydramat. Den senaste tiden har vissa aktiviteter ställts in. Orsaken är händelser som lett fram till att Åsa Waldau och pastor Urban Fält har lämnat Knutby.

Ensam pastor kvar
Detta bekräftas av Peter Gembäck, numera ensam pastor i församlingen, i en exklusiv intervju till Dagen.
– Urban har lämnat sin pastorstjänst för att han har missbrukat sitt ämbete.
– Han avsattes som pastor. Vi kände att det som framkommit var så pass graverande att han var tvungen att lämna sin position.

Sågs som "ställföreträdande Jesus"

För tre år sedan, när Dagen intervjuade människor som varit medlemmar i församlingen berättar de om att Urban Fält hade en mycket stark position i Knutbyförsamlingen och att han av vissa sågs som "en ställföreträdande Jesus". ---

Åsa ”Kristi brud” Waldau, 51, skiljer sig - Aftonbladet

Publicerat 28 oktober 2016

Åsa Waldau, 51, även känd som ”Kristi brud” och tidigare pastor i Knutby församling, skiljer sig från sin make Patrik Waldau, 41. 

Beslutet om skilsmässan meddelades av Uppsala tingsrätt i dag. 

– Det finns ingen osämja mellan oss, men vi har vuxit ifrån varandra, säger Patrik Waldau till Aftonbladet. ---

Svårt för barn i sekter att frigöra sig

SOCIALPOLITIK, 2016-03-31

Rigmor Robèrt är läkare och psykoterapeut och har särskilt studerat mekanismerna runt den kristna församlingen i Knutby. Även om hon inte kan säga något specifikt om ”Thomas” berättelse känner hon till liknande fall. ---

Barn är särskilt utsatta, något som Charlotte Essén beskrivit i reportageboken Sektbarn.
– Barn kan få lära sig att världen snart ska gå under, att det har chans att få följa med sin förälder till paradiset men inget är säkert. Gör barnet fel eller ens tänker fel kommer ledare till ”hjälp” med bestraffningar som isolering i skamvrå, stirrande in i barnets ögon, utfrågning.

De vuxna skrämmer barnet för dem som inte tillhör samfundet och drillar barnet in i dubbelliv, berättar Rigmor Robèrt.
– De får höra att: ”Du ska le och utåt kunna förneka och ljuga om oss.” I gruppen ska barnet också le men bekänna allt och lyda, bära skuldkänslor, tåla psykisk misshandel.

I religionsfrihetens namn kan sekter, där barn far illa, uppfattas som ”minoritetsgrupper”. Boken Sektbarn belyser hur svårt det är att juridiskt bevisa manipulation och brott i slutna grupper. Medlemmar kan utan att blinka begå mened i domstol om deras ledare säger att så är Guds vilja.

Rigmor Robèrt menar att religionskompetens är en bristvara inom socialtjänsten, skolan och polisen.
– Personalen har svårt att skilja mellan sunda religioner och sekterism. 

Så lever de inblandade i Knutbydramat idag - Expressen

Publicerat 8 januari 2014

--- Nu, tio år senare har Åsa Waldau dragit sig tillbaka från både offentligheten och kyrkan. Men hennes närvaro är fortfarande påtaglig i församlingslokalen. Åsas konst hänger på väggarna. En hylla i hallen är tapetserad med fotografier föreställande henne, och i en glasmonter finns böcker och cd-skivor signerade av Åsa till försäljning. 

"I love you" har någon skrivit med en tuschpenna på en affisch av Åsa. Och målat dit ett litet rött hjärta. ---

Kyrkan i Knutby har lagt oräkneliga timmar på att prata om vad som hände och försöka förstå. De har gråtit och lidit. 

– Nu tänker jag: "Varför upptäckte vi ingenting?", "Varför sa vi inte i från?". Samtidigt så hände det så mycket vid den tiden. Det var så mycket fokus på Helge. 

– Jag tror faktiskt inte att jag hade lyckats avslöja liknande saker i dag heller, med all den kunskap jag har i dag, säger Peter Gembäck. ---

Mordet alltid en del av identiteten - Uppsala Nya Tidning

2014-01-07

Isolerade och kritiserade. Mordet och mordförsöket kommer alltid att vara en del av Knutbyförsamlingens identitet.

Men själva känner de att motgångarna har stärkt dem.

--- Knutby Filadelfia kom att hårdgranskas. Avhoppare som uttalade sig i bland annat UNT, menade att församlingen inte var något annat än en sekt som isolerat sig, med ett auktoritärt ledarskap där ledarna ansåg sig stå i direkt förbindelse med Gud och med krav på absolut lydnad från medlemmarna. Det sas att Åsa Waldau, gift med Patrik Waldau, och en av de dåvarande pastorerna, ansågs vara Kristi Brud efter en förlovning med Jesus.

Själv har församlingen förnekat allt. I stället har medlemmar vittnat om en fantastisk gemenskap där man blir sedd som människa.

Så också nu, när gudstjänsten är över och folk under glada tillrop börjat ta för sig av det hembakta fikat. Kristina Kuling säger att det var som att hitta hem när hon kom hit år 2000.

– Det här är en harmonisk gemenskap där människor mår så bra. Det önskar jag att folk fick se i stället för att säga att den här miljön skapar mördare. Det handlade om en pyskopat och det blir så fel att vi måste försvara oss. Vi är privatpersoner som aldrig velat stå i rampljuset. ---

Kan du förstå att människor pekar ut er som en sekt?
– Nej, inte alls. Men jag kan förstå att folk trott det utifrån den massmediala bilden av oss. Det hade jag själv trott. ---

Tre dagar innan vårt besök har den kristna tidningen Dagen haft ett stort reportage om att församlingen fortfarande styrs med järnhand och är att likna vid en sekt som kontrollerar medlemmarnas privatliv. Personer som vill vara anonyma, men som uppges ha stått församlingen nära, har berättat för Dagen att Kristi brud-läran lever kvar: att Åsa Waldau ser sig som Kristi brud och får stöd i det av församlingens innersta krets. Samtidigt, konstaterar reportern Jacob Zetterman i sitt reportage, får man den totalt motsatta bilden när man möter medlemmarna.

– Ja, vad ska man tro? Det är jättesvårt, olika personer säger ju totalt olika saker, säger han när vi ringer upp.---

Åsa Waldau slutade som pastor 2009. Hon är fortfarande medlem, men enligt Peter Gembäck har hon ingen ledande roll. Hon syns inte till vid den gudstjänst vi besöker och vi får veta att hon inte vill ställa upp på en intervju.

Peter Gembäck förnekar starkt att Kristi brud-läran lever.
– Det gör den inte, och det är inget nytt att vi dementerar det.

Varför säger människor som stått er nära sådana saker då?

– Den kritik vi får är nästan alltid anonym och därför nästan omöjlig att bemöta. Att tvätta bort en sektstämpel är svårt, den sitter väldigt djupt rotad.---

Striden om sanningen i Knutby - Svenska Dagbladet

2013-12-29

Tio år har gått sedan mordet och mordförsöket i frikyrkoförsamlingen i lilla Knutby skakade Sverige. De flesta medlemmar är kvar och har svetsats samman starkare av mediernas massiva bevakning.

Men bitterheten över att pastorn Åsa Waldau tvingades bort är fortfarande stor. ---

Sanning. Lögn. Ord som klibbat fast på Knutby. Men det finns fler ord som givit rubriker: Mord, sex, otrohet, sektstyre, Guds-sms. Är allt framme i ljuset tio år senare?

Är församlingen en hårdför sekt? Bilderna kolliderar.

Knutby var den lilla orten som Gud glömde. Eller snarare tvärtom om du frågar församlingen. Här var Gud extra närvarande. Församlingen hade levt en borttynande tillvaro fram till 90-talet då två karismatiska personer kom dit. En av dem var Åsa Waldau. Den andre Helge Fossmo.---

 

Intervju med pastor Peter Gembäck - TV4 Kalla fakta, Lena Sundström

 

 

 

Intervju med pastor Peter Gembäck

Längd: 76 minuter     15 december 2013

Pastor Peter Gembäck berättar för Lena Sundström om hur församlingen i Knutby påverkats av det omskrivna morddramat 2004. Se hela intervjun här.

Knutby - tio år efteråt - Kalla fakta, TV4

Från 15 december 2013

Det har snart gått tio år sedan morden i Knutby skakade Sverige. Efter dödsskjutningen pekades ortens filadelfiaförsamling ut som en sekt med hård kontroll över sina medlemmar. Kalla fakta granskar församlingen och har talat med flera medlemmar som lämnat den.

The Knutby murders - ten years later (eng subs.) - Kalla fakta, TV4

 

2013-12-13

In the small village of Knutby, a young nanny shot her employer to death and severely injured a neighbor. The case, in 2004, got massive media attention as it took place in a Free Church congregation and a pastor was found guilty of manipulating the young woman into the crime. Kalla Fakta returns ten years later to see what has happened in Knutby since then.

"Kalla Fakta", TV4, Sweden. An investigative swedish TV-show equivalent to BBC Panorama or PBS Frontline.

Flera källor. Läran om Kristi brud lever kvar i Knutby - Dagen

 

2013-12-13

Den ena bilden. Knutby Filadelfia håller på att tvätta bort sektstämpeln, även om de har svårt att bryta sin isolering i kristna kretsar. 

Den andra bilden. Församlingen tvingas stå enade under församlingsledningen, Kristi­brud­läran finns kvar och det finns en ställ­företrädare för Jesus i väntan på bröllopet. 

Bilderna inte bara krockar. De frontalkrockar. ---

Kristi brud: "Han skulle krossa mig" - Expressen

 2013-10-21 

Helge Fossmo hotade Åsa Waldau, även kallad Kristi brud, och hennes mamma inifrån Kumla-anstalten. 

Det hävdar Åsa Waldau. 

- Han skulle krossa mig, säger den förra pastorn. 

I januari är det tio år sedan skotten i Knutby skakade det lilla samhället. När Åsa Waldau, 47, förlorade sin älskade lillasyster. 

Sedan dess har Åsa Waldau försökt bygga upp sitt liv igen med hjälp av stöd från vänner och familjen. 

Men inifrån fängelset har Helge Fossmo fortsatt föra över skulden på "Kristi brud". 

Schulman Show: Paradise Hotels Rami Siman Khodr möter Åsa M Waldau - Aftonbladet

 
 
 
 2013-09-13
Schulman Show - Säsong 2 Avsnitt 1 Paradise Hotels Rami Siman Khodr möter Åsa M Waldau i Schulman Show.
 
Aftonbladets succétalkshow med Alex Schulman och gäster.

Waldau slutar som pastor - Sveriges Radio, P4 Uppland

2009-10-09 

"Jag känner det är tid för mig att går vidare." (Åsa Waldau)

Åsa Waldau lämnar sin tjänst som pastor i Knutby Filadelfia församling. Det bekräftar församlingen för Upplandsnytt. Vad tycker du om att Waldau lämnar sitt uppdrag?

Efter det uppmärksammade mordet på hennes lillasyster i januari 2004 har Åsa Waldau varit församlingens ansikte utåt, men nu är det slut med det.

-Jag har väl mest av allt ägnat mig åt församlingen. Nu vill jag göra sådana saker som jag brinner för själv inom området konst, musik och sång. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det mynnar ut i.

Det som blir skillnaden för mig är att jag inte kommer att stå som ansvarig för andra människor, säger Åsa Waldau.

Är det ett Guds kall att du hoppar av posten som pastor?

-Ja, det tror jag. Jag tror att allt man gör som kristen är att man ber Gud om vart ska jag gå nu, vilken bit ska jag syssla med nu? Det är ju inte frågan om att nu slutar jag följa Gud, utan nu tror jag att Gud leder mig åt det här hållet, säger Åsa Waldau

Åsa Waldau om Knutby och Helge Fossmo - Sveriges radio, Morgonpasset P3

 2009-09-09

"Vi går igenom vad som hände i Knutby 2004, och Åsa Waldau svarar. Både hur hon ser på vad som hände och Helge Fossmo.

Åsa Waldau om att bli kallad för Kristi Brud 

Åsa Waldau kallades vid tiden för rapporteringen av Knutby-morden för Kristi Brud, en titel hon inte alls tycker om. Hon säger att medierna gav henne det epitetet som hon senare fick dras med under förundersökningen och rättegången, och även idag. 

Åsa Waldau svarar på lyssnarfrågor

Vi har fått in massor av lyssnarfrågor och Åsa Waldau har svarat på några av dem. "

Åsa Waldau debatterar på Peace and Love - Sveriges Radio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-06-22 

Den 22 juni startade årets Peace and love festivalen i Borlänge. 

En av programpunkterna på öppningsdagen var debatten "Passionens ansikten".  

Bland debattdeltagarna fanns bland andra Åsa Waldau, även känd som Kristi brud och en av församlingsmedlemmarna i Knytbyförsamlingen. 

Vi träffade henne inför debatten för att prata passion och festival. 

Professor Eva Lundgren om Knutby - Nyhetsmorgon Uppland, TV4

 

2007-03-27.

Nyhetsmorgon Uppland, TV4: Professor Eva Lundgren om Knutby

Eva Lundgren, professor i sociologi, intervjuas i Nyhetsmorgon Uppland om sin nya studie av händelserna i Knutby.

Polisutredning om barnaga i Knutby - Sveriges radio

 
 
 
 
2006-06-30 

Den omtalade Knutbyförsamlingen är föremål för en ny brottsutredning. Sen flera månader tillbaka utreder polisen uppgifter om att barnaga förekommer i församlingen.

- Vi tittar på om det finns grund för de rykten och påståenden som finns angående pågående barnaga. Vi tar det på allvar. Vi vill undersöka detta eftersom det redan 2004 fanns tillfällen i radio och TV då Helge Fossmo gick ut och sade att man var för aga, det säger Kenneth Ågren vid Uppsalapolisen.

Två år efter den stora mordrättegången i Uppsala tingsrätt är den före detta pingstförsamlingen i Knutby nu åter föremål för en ny polisutredning.

Den här gången handlar det alltså om uppgifter om att barn i församlingen skulle agas, något som är förbjudet i Sverige sedan 1979. Utredningen har pågått under våren och ett tiotal personer har hörts.

- Misstankarna gäller flera i församlingen, säger Kenneth Ågren vid Uppsalapolisen. Han kan däremot inte säga hur många barn det gäller.  ---

Åklagare utreder dödshot i Knutby - Sveriges radio

2005-12-15 

Åklagaren Anne Sjöblom i Uppsala beslutade i dag att inleda en förundersökning mot Filadelfiaförsamlingen i Knutby, 
detta med anledningen av de dödshot som ska ha riktats mot en kvinna som valt att hoppa av 
församlingen. Enligt TV4:s Nyheterna ska den 20-åriga kvinnan fått ta emot ett 20-tal sms från Åsa Waldau och de övriga pastorerna och enligt kvinnan innehåller flera av dessa allvarliga hot.

Knutbyförsamlingens föreståndare Kim Vincent menar dock att uppgifterna inte 
stämmer.

"Jag anser att de är helt grundlösa, polisen ska ju undersöka det 
här och då hoppas jag att sanningen kommer fram", säger han. 

Med Bibeln vid vägs ände - Dagens Nyheter

2004-09-25

--- DN har kommit till Knutby för att tala med Peter Gembäck om församlingens tro och hur den har påverkats av de tragedier som exponerats i alla medier.

- Det som särpräglar församlingen här är att vi inte tar något för givet.

Vad säger skriften? frågar vi oss och försöker läsa Bibeln så ordagrant som möjligt. Vi tror på tiondet och Kristi brud, ja, det har varit en frågeställning hos oss, men det är inte vi som har gjort den så stor.

Vi har ingen vigselrätt längre men den hägrar heller inte så för oss. Vi har döpt två nya medlemmar under året. Alla som har vatten kan döpa! säger Peter Gembäck.

Hans personliga mål är att leva ett liv som ger Gud ära. Han ser Gud som sin far i himlen.

Själv ägnar han sig inte åt traditionell verksamhet som evangelisation och att sjunga på gator och torg. Inte heller praktiserar han morgon-, bords- och aftonbön. "Det är lätt att det endast blir ett beteende", konstaterar han.

- Pröva allt - behåll det goda! Ta ditt personliga ansvar inför Gud! Gör inget som inte känns bra! uppmanar han sina församlingsmedlemmar i dag.

 

 

 

 

 

 

Snart ska han gå till veckans möte mellan pastorerna och församlingens fjorton teamledare.

- Som pastor kan jag hålla riktig kontakt med de fjorton ledarna, men nittio församlingsbor. Jag tror ändå att jag har stöttat några av dem, sådana som har trasig bakgrund och så. Församlingen här har hållit ihop trots allt som hänt, ingen har lämnat. ---

Intervju med Åsa Waldau 'Kristi brud" - Stina Dabrowski, SVT 2

Från den 3 september 2004

'Åsa Waldau talar nu ut om morddramat i Knutby. Tv-journalisten Stina Lundberg Dabrowski har fått den första intervjun. I en tv-intervju berättar Åsa Waldau, 38, om hur hon i det längsta skyddade Helge Fossmo - pastorn som dömts till livstids fängelse.

- Vi hade en komplicerad relation, säger hon.

Kvinnan som blivit riksbekant som "Kristi brud" träffade Stina Lundberg Dabrowski nyligen och berättade öppet om tragedin. ---

- Jag skrev ett brev till Åsa Waldau precis efter rättegången. Jag berättade att jag ville intervjua henne och redogjorde för vad jag ville ta upp, säger Stina Lundberg Dabrowski.

Efter ytterligare kontakter bjöds tv-journalisten hem till Waldau på middag. Stina Lundberg Dabrowski fick inför ett tiotal personer ur församlingens innersta krets berätta om vad hon ville ta upp.

Själva intervjun pågick i tre timmar, ett material som nu ska klippas ner till ett 30 minuter långt program som sänds i SVT 2 den 3 september.

(Från artikel i Aftonbladet 20 augusti 2004)

Finns att beställa i vanliga bokhandeln eller BOKUS internetbokhandel

Ansvarig utgivare: Charlotte Essén

©2020 CHARLOTTE ESSÉN, www.charlotteessen.se
All rights reserved