Logga CE 20180212 beskuren

Åsa Waldau - "Bär den största skulden, är en fara för andra" - TV4 Nyheterna

2018-01-25

"Den avhoppade medlemmen i Knutbyförsamlingen, Emelie, lägger största skulden för en osund församling på Åsa Waldau, även kallad Kristi Brud."

Ansvarig utgivare: Charlotte Essén

©2020 CHARLOTTE ESSÉN, www.charlotteessen.se
All rights reserved