CE logga 20151103 m orange finalemente

Intervju med pastor Peter Gembäck - TV4 Kalla fakta, Lena Sundström

2013-12-15 KL 19:50

LÄNGD 1:16:07

Pastor Peter Gembäck berättar för journalisten Lena Sundström om hur församlingen i Knutby påverkats av det omskrivna morddramat 2004. 

Ansvarig utgivare: Charlotte Essén

©2020 CHARLOTTE ESSÉN, www.charlotteessen.se
All rights reserved