CE logga 20151103 m orange finalemente

Med Bibeln vid vägs ände - Dagens Nyheter

PUBLICERAD 25 september 2004

DN: Med Bibeln vid vägs ände

---DN har kommit till Knutby för att tala med Peter Gembäck om församlingens tro och hur den har påverkats av de tragedier som exponerats i alla medier.

- Det som särpräglar församlingen här är att vi inte tar något för givet. Vad säger skriften? frågar vi oss och försöker läsa Bibeln så ordagrant som möjligt. Vi tror på tiondet och Kristi brud, ja, det har varit en frågeställning hos oss, men det är inte vi som har gjort den så stor. Vi har ingen vigselrätt längre men den hägrar heller inte så för oss. Vi har döpt två nya medlemmar under året. Alla som har vatten kan döpa! säger Peter Gembäck.

Hans personliga mål är att leva ett liv som ger Gud ära. Han ser Gud som sin far i himlen. Själv ägnar han sig inte åt traditionell verksamhet som evangelisation och att sjunga på gator och torg. Inte heller praktiserar han morgon-, bords- och aftonbön. "Det är lätt att det endast blir ett beteende", konstaterar han.

- Pröva allt - behåll det goda! Ta ditt personliga ansvar inför Gud! Gör inget som inte känns bra! uppmanar han sina församlingsmedlemmar i dag.
Snart ska han gå till veckans möte mellan pastorerna och församlingens fjorton teamledare.

- Som pastor kan jag hålla riktig kontakt med de fjorton ledarna, men nittio församlingsbor. Jag tror ändå att jag har stöttat några av dem, sådana som har trasig bakgrund och så. Församlingen här har hållit ihop trots allt som hänt, ingen har lämnat. ---

Ansvarig utgivare: Charlotte Essén

©2018 CHARLOTTE ESSÉN, www.charlotteessen.se
All rights reserved