Logga CE 20180212 beskuren

SEKTER PÅ FRAMMARSCH. EXPERTEN PAUL MARTIN VARNAR FÖR ÖKANDE DESTRUKTIVA RÖRELSER


Dagligen möter Paul Martin i sitt arbete människor med tragiska erfarenheter. Till Wellspring kommer avhoppade sektmedlemmar med mer eller mindre svåra psykiska problem: ångest, depressioner, oro, hallucinationer och självmordstankar. Hittills har 15 svenskar behandlats här.

Paul Martin talar om "love bombing", vilket innebär att den blivande sektmedlemmen blir otroligt uppmärksammad, överöst med omtanke och vänskap. Tungomålstalande är ett grepp som används för att "jaga bort djävulen" och "rensa bort alla felaktiga tankar".

- Efter flera timmars möte med sång, musik och tungomålstal upplever du ett transtillstånd och blir mycket okritisk samt mer mottaglig för ledarens budskap.

Gemensamt för de flesta sekter är också kvinnans underkastelse. Synen på barn och deras uppfostran är lika auktoritär, vilket innebär fysiskt och psykiskt våld som straff.
- Du måste lyda sektens alla regler om klädstil, frisyr, matvanor och allmänt uppträdande. Det mesta är reglerat i minsta detalj och någon valfrihet finns inte. Du förväntas också lydigt och regelbundet skänka pengar.

Till detta ska läggas isolering från anhöriga och gamla vänner. En förälders negativa uttalande om sekten anses vara "attacker från djävulen" eller av "satanisk härkomst".

De flesta sekter i Sverige har sitt ursprung eller förgreningar i USA även om de inte alltid styrs därifrån, fortsätter Paul Martin.

 

Han vill nu ha en ökad information i skolorna om olika sekter och deras metoder.
- Likaväl som det i dag informeras om rasism, mobbning, narkotika, rökning, alkohol och doping borde det här vara ett angeläget område.

 

Men i dag bjuder skolor i stället till och med in sekter som får presentera sin verksamhet, i en del fall har det lett till att de kunnat rekrytera nya medlemmar!
Paul Martin vill också att samhället lagstiftar mot olika sekters brott mot de mänskliga rättigheterna.

 

- Givetvis ska man respektera människors val av religion och livsåskådning. Men här handlar det om kränkningar av människors integritet och fria vilja. Vi måste få lagar som motverkar dessa religiösa och politiska bedrägerier på samma sätt som vi i dag har lagar om försäkringsbedrägerier.
---

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ner

Ansvarig utgivare: Charlotte Essén

©2020 CHARLOTTE ESSÉN, www.charlotteessen.se
All rights reserved

Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Charlotte Essén and www.charlotteessen.se with appropriate and specific direction to the original content.