Logga CE 20180212 beskuren

 

“Det handlar om att tukta barn, så att de lär sig möta världen med pannan mot jorden och ryggraden ödmjukt krökt. Det Essén beskriver är toppen på ett isberg.

Ingenting tyder på att den hänsynslösa hjärntvätten av barn är på väg att minska. Tvärtom.”  

                                 Nils Schwartz, EXPRESSEN 

SEKTBARN är en akut varning vad som kan hända när extrema grupper isolerar sig och uppfostrar barnen på egna villkor.

 

Maja tvingades knacka dörr och predika jordens undergång, Agnes levde hela tiden med skräcken för demoner.

Leo blev bortgift som sjuttonåring och hans uppväxt fylldes av djävulsutdrivningar och hot.

Sandra utsattes för misshandel och grov omsorgssvikt, isolerades från omvärlden och fråntogs sina grundläggande mänskliga rättigheter.

Christoffer skickades ensam som sjuåring till sektens skola i Indien, där han utsattes för fysisk och psykisk misshandel under flera år.

Jennifer separerades från sin familj och flyttade mot sin vilja runt hela världen i isolerade kollektiv, utsattes för systematisk misshandel och förvägrades grundläggande utbildning. 

 

Här berättar också personer med kunskap från sekter, religiös fundamentalism och extrema grupper om sina erfarenheter, liksom representanter för polis, rättsväsende, psykiatri, stödverksamheter samt svenska och norska Rädda barnen.

I teoriavsnitten görs en grundlig genomgång av forskning, svenska och internationella utredningar, jämförelse mellan sekter i relation till Barnkonventionen och BBiC - Barns behovs i centrum.

Dessutom beskrivs flera uppmärksammade internationella sekthändelser med ett barnperspektiv, där barnen ofta glömts bort av samhället och/eller i medias rapportering.

 

 

 

“Intervjuerna avslöjar också en besvärande handfallenhet hos svenska myndigheter när det gäller att hantera den här sortens problematik. De före detta sektbarnen har haft mycket svårt att få hjälp med att hantera de psykiska problem de ådragit sig som en konsekvens av en på många sätt abnorm uppväxt.” 

Ann Heberlein, SVENSKA DAGBLADET

Sektbarn HARDCOVER014_burned

 

 

SEKTBARN - ETT REPORTAGE OM DE UTVALDA FÖR PARADISET

CHARLOTTE ESSÉN

ALBERT BONNIERS FÖRLAG 2008. MOMENT FÖRLAG 2010

ISBN 9789100106973 och ISBN 9789163371806

 

“Denna bok fyller verkligen ett behov.” 

TIDNINGEN BRODERSKAP

Samtal i självhjälpsgrupp

- få kraft och stöd av andra i samma situation

En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta själv.
Det ställs ett krav på varenda droppe: hjälp till att hålla de andra oppe!

TAGE DANIELSSON
1928 - 1985

Den som själv är drabbad eller har varit i samma situation kan bättre förstå hur det känns - detta är själva grundtanken bakom fenomenet självhjälpsgrupper.

 

Självhjälpsgrupper är kanske en reaktion på vår tids stora sociala förändringar inom familjen och i samhället i stort och det stora värdet ligger det svårmätbara området "förebyggande hälsovård".
Förhoppingsvis kan en självhjälpsgrupp bidra till att människor mår bättre och att livs-kvaliteten ökar.

I boken  intervjuas dels deltagare i olika grupper, dels finns det samlat en mängd fakta kring fenomenet - varför de behövs, hur de har utvecklats, hur de fungerar och hur man  bär sig åt för att starta en grupp. 

 

“Erfarenheten visar att det finns behov av självhjälpsgrupper men svårt att hitta den stödformen hemmavid. Förhoppningsvis kan boken ge insikt och kunskap om hur man kan gå till väga vid etablering av en självhjälpsgrupp eller att inom organisationer använda självhjälpsgrupper som en metod i folkhälsoarbetet.”

CESAM - Stiftelsen Centrum för samhällsarbete och mobilisering

 

 

 

SAMTAL I SJÄLVHJÄLPSGRUPP - FÅ KRAFT OCH STÖD AV ANDRA I SAMMA SITUATION

CHARLOTTE ESSÉN

WAHLSTRÖM & WIDSTRAND 2003

ISBN 9146200827

 

   “Svenska Smärtföreningen        rekommenderar den varmt
   till sina medlemmar.”

   TIDNINGEN LEVA MED SMÄRTA

STÖDGRUPPER FÖR BARN OCH UNGDOMAR 

En stödgrupp för barn och ungdomar leds av en utbildad gruppledare och arbetar fokuserat med pedagogiskt arbete, vilket ger terapeutiska effekter.

 

Med hjälp av lekar och övningar samt genom att få träffa jämnåriga och dela erfarenheter, tankar och känslor får barnen och ungdomarna en möjlighet att utveckla nya, konstruktiva bemästringsstrategier.

 

Stödgrupper för barn och ungdomar  vänder sig till studenter vid universitets- och högskoleutbildningar inom socialt och psykosocialt arbete samt till yrkesverksamma inom dessa områden, till exempel inom socialtjänst och Barn- och ungdomspsykiatrin.

 

Stödgrupper för barn och ungdomar  är en antologi, med redaktörerna Ulla Forinder, socionom, fil.dr i socialt arbete och leg. psykoterapeut och Elisabeth Hagborg, fil.mag i socialt arbete, socialarbetare, handledare och konsult.

 

Övriga författare:

Lars Lorentzon, Annemi Skerfving, Thomas Lindstein, Lillemor Brånn, Anne-Sofie Anlén och Gun Lannerström, Eva Waltré, Barbro Andersson och Birgitta Grane, Lotta Polfeldt, Solveig Hultkvist, Brittmarie Ahlner, Carolina Överlien, Ole Ränge, Yvonne Jonsson, Charlotte Essén.

 

STÖDGRUPPER FÖR BARN OCH UNGDOMAR 


Ulla Forinder, Elisabeth Hagborg (red.)
Studentlitteratur, ISBN 9789144001012 

Ansvarig utgivare: Charlotte Essén

©2020 CHARLOTTE ESSÉN, www.charlotteessen.se
All rights reserved