Logga CE 20180212 beskuren

RECENSIONER

SAMTAL I SJÄLVHJÄLPSGRUPP - FÅ KRAFT OCH STÖD AV ANDRA I SAMMA SITUATION

“Boken är lättläst och passar både de som professionellt arbetar med att hjälpa andra och de som är personligt intresserade. Den fungerar också utmärkt som en handbok för den som vill gå med i en grupp eller starta en egen.”

BTJ - Bibliotekstjänst, 2003:05

 

 

 

“Att få stöd av andra i samma situation är grundtanken bakom företeelsen självhjälpgrupper. Ämnet behandlas grundligt av journalisten Charlotte Essén som skrivit boken Samtal i självhjälpgrupp från Wahlström & Widstrands förlag.”

DAGENS MEDICIN, 2003-04-01

 

 

“Förhoppningen är att boken ska kunna fungera som en handbok för den som vill gå med i eller starta en egen grupp - men också som inspiration för dem som arbetar inom omsorg, sjuk- och hälsovård.

Smärtföreningen skulle dessutom vilja rekommendera ansvariga politiker att noga läsa denna bok! Den ger alla som funderar på att starta någon form av självhjälspgrupp en handfast och detaljrik introduktion och en mycket praktisk vägledning om hur man startar, vart man ska vända sig och hur man lägger upp arbetet.

Svenska Smärtföreningen rekommenderar den varmt till sina medlemmar.”

TIDNINGEN LEVA MED SMÄRTA, Svenska Smärtföreningen, 2003:3

 

 

“En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe: hjälp till att hålla de andra oppe!”

Med detta underbara citat av Tage Danielsson börjar boken om självhjälpsgrupper och hur kan hjälpa varandra att komma över olika livskriser.

Det finns många anledningar till att man kan behöva vara med i en självhjälpsgrupp, till exempel utbrändhet eller depression. Även akuta situationer som en nära anhörigs död, sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa kan innebära att man behöver stöd från sin omgivning.

Länge har det funnits stödgrupper, patientgrupper, samtalsgrupper och cirklar. Däremot är namnet självhjälpsgrupp och själva konceptet ett relativt nytt begrepp som även används internationellt.

Den mest kända självhjälpsgruppen är Anonyma alkoholister (AA) som fungerat framgångsrikt sedan femtiotalet och startades redan 1935 av en börsmäklare och en kirurg, båda med grava alkoholproblem.

Nu är självhjälpsgrupper inte alltid det rätta för alla som befinner  sig i en akut kris. Ibland är professionell hälso- och sjukvård det bästa eller enda alternativet. Den som deltar i en självhjälpsgrupp måste först och främst vara villig att aktivt ta tag i sitt liv och påbörja en förändring.

Boken avslutas med en imponerande samling adresser till intressegrupper, frivilligcentraler i Sverige, samt internationella hjälporganisationer. Listan över adresser utgår från den hjälpsökandes problematik, vilket är ett smart och smidigt upplägg som gör det lätt att hitta rätt.”

VÅRDFACKET, 12 MAJ 2003

 

 

 

Charlotte Essén, författare och frilansjournalist, har via bokförlaget Wahlström & Widstrand skrivit en intressant bok om självhjälpsgrupper.

Essén har samlat in en mängd fakta genom att intervjua deltagare i självhjälpsgrupper. Boken har också en utförlig lista med olika verksamheter och organisationer som arbetar med självhjälpgrupper.

Cesam:s reflexion är att boken behövs och och känns angelägen då enskilda personer från Sveriges olika landsändar ofta vänder sig till Cesam för att höra sig för kring möjligheterna att själv ingå i självhjälpspgrupper i hemkommunen.

Erfarenheten visar att det finns behov av självhjälpsgrupper men svårt att hitta den stödformen hemmavid.

Förhoppningsvis kan boken ge insikt och kunskap om hur man kan gå till väga vid etablering av en självhjälpsgrupp eller att inom organisationer använda självhjälpsgrupper som en metod i folkhälsoarbetet.---”

CESAM - Stiftelsen Centrum för samhällsarbete och mobilisering, Ebba Nordrup, 2003-11-19

Ansvarig utgivare: Charlotte Essén

©2020 CHARLOTTE ESSÉN, www.charlotteessen.se
All rights reserved