Logga CE 20180212 beskuren

“Skriven med driv och ett stort engagemang”

SYDSVENSKAN 

“Helt igenom övertygande och nödvändig bok” 

BTJ - BIBLIOTEKSTJÄNST

“Ger många insikter och reser lika många frågor”

UPSALA NYA TIDNING

 “Denna bok fyller verkligen ett behov”

TIDNINGEN BRODERSKAP

 “Ett gediget reportage” 

ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN

“En innehållsrik, intressant och nyttig bok”

SÄNDAREN

“Bör användas i skolor och på universitet”

BTJ - BIBLIOTEKSTJÄNST

"En mycket ambitiös framställning"

NERIKES ALLEHANDA

 “Övergrepp mot barn kan aldrig rättfärdigas, vare sig genom någon kulturell tradition, politisk ideologi eller religiös tro.

 

Många skrämmande exempel på motsatsen har uppmärksammats de senaste åren -  exempelvis  barnsoldater, hederskulturproblematik, barn i terroristorganisationer, könsstympning, hur barnhemsbarns och fosterbarns uppväxtsituation ibland varit, eller tvångsgiftermål för både flickor och pojkar.

 

Den här boken handlar om barn som växer upp i slutna, extrema, ofta religiösa grupper, ibland kallade sekter. Det handlar om de barn som vi vuxna ibland kanske har sett, men ingen riktigt vågar se, i rädsla för att stöta sig med någons religionsutövning eller för att bli anklagad för att lägga sig i andras barnuppfostran.

 

Idag tittar många av oss bort när vi möter dessa barn eller ungdomar, även de personer som arbetar professionellt med att hjälpa barn. De barn och ungdomar som behöver stöd lämnas för det mesta helt enkelt åt sitt öde, ofta på grund av bristande kunskap om sekter och om dessa barns speciella levnadsförhållanden. Vi hoppas och vill så gärna tro att allt är bra och slipper därmed ta ställning.

 

 

De föräldrar som praktiserar de beskrivna eller liknande uppfostringsmetoder, måste inse att vissa metoder och deras syn på barn hör till en förgången tid. Barnens uppväxtvillkor bör omedelbart förändras till det bättre, både ur ett mänskligt, rättsligt och samhälleligt perspektiv.

 

 

Den mycket korta, sammanfattande grundtesen i boken är att alla barn har rätt till ett eget livsutrymme och frihet för att kunna göra egna val i livet.

Även de barn som växer upp i sekter.”

 

“Dina barn är inte dina barn.

De är söner och döttrar till livets längtan efter sig självt.

De kommer genom dig men inte från dig,
Och fast de finns hos dig tillhör de dig inte.

Du kan ge dem din kärlek men inte dina tankar,
för de har egna tankar …

Du kan sträva efter att likna dem,
men sök inte att forma dem till din avbild.

För livet går inte baklänges och dröjer inte vid gårdagen.”

 

 Khalil Gibran
1883-1931

ur "Profeten", övers. Hans-Jacob Nilsson, Max Ström förlag

Sektbarn och Barnkonventionen

Vissa sekter bryter mot nästan hälften av konventionens väsentliga artiklar. --- 

 

Leva för att dö. Uppvuxen som Jehovas vittne.

Agnes.

Hur mår egentligen barnen i Knutby filadelfia?

En god och en ond värld. Samma världssyn hos religiösa terrorister och sekter.

Aum Shinrikyos förvandling från stillsam yogagrupp till hotfull dödspatrull.

Gåvan till Krishna. Barnen i Hare Krishna.

Christoffer

Barns rätt, grundläggande behov och religionsfrihet.

'Inte ens religionsfriheten står över lagar som instiftats till människors skydd. Lagen om religionsfrihet står inte över andra fri- och rättigheter och det går inte att göra vad som helst mot sina medmänniskor i religionsfrihetens namn.'

Ansvarig utgivare: Charlotte Essén

©2020 CHARLOTTE ESSÉN, www.charlotteessen.se
All rights reserved

Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Charlotte Essén and www.charlotteessen.se with appropriate and specific direction to the original content.