Logga CE 20180212 beskuren

SEKTBARN - DE UTVALDA FÖR PARADISET

CHARLOTTE ESSÉN

ALBERT BONNIERS FÖRLAG 2008, MOMENT FÖRLAG 2010

ISBN 978-91-0-010697-3

Innehållsförteckning

Inledning                                                                 7

Vad kännetecknar en farlig sekt   16

Hur mår egentligen barnen i Knutby Filadelfia?         23

Lisa 24

Inger och Ingvar Johansson – Heléne Fossmos föräldrar 61

Kenneth Ågren – kriminalkommissarien som aldrig ger upp  65

Knutby skola 71

Kritik och försvar 76

Fakta om Knutby församling  84

 

Leva för att dö – uppvuxen som Jehovas vittne        93

Maja  93

Agnes  120

Fakta om Jehovas vittnen  130

 

Gåvan till Krishna – barnen i Hare Krishna            141

Sandra  143

Christoffer  187

Fakta om Hare Krishna/ISKCON  202

 

Djävulsutdrivning och jod - barnen i Finlands förebedjare   213

Leo   213

Cecilia   228

Fakta om Finlands förebedjare  233

 

Himlens små soldater – barnen i Familjen              237

Jennifer, 19 år   238

Jennifer elva år senare  253

Markus, Joakim och Matilda  258

Mamma Lena  265

Försvar från medlem i Familjen 266

Socialsekreteraren Kerstin  267

Familjen i Sverige 268

Åsbogården, Gävle; reportage av Ulf Ivar Nilsson  269

Fakta om Familjen  272

 

Barnfientliga läror                                                281

Peoples Temple; Jonestown  283

Branch Davidians; Waco  288

Bruce Perry, barnpsykiatriker och utredare 292

Maranata-kyrkan 296

Scientologi-kyrkan 298

 

En god och en ond värld – samma världssyn hos religiösa terrorister och sekter                             301

Magnus Ranstorp, terroristexpert  303

Madrasas; koranskolor 309

Asef Phillip; ultra-ortodox avhoppare i Jerusalem  313

Aum Shinrikyo 318

Fem viktiga varningssignaler på en destruktiv religion  323

 

Forskning, utredningar och projekt                       325

”I god tro”; svensk, statlig utredning om bland annat barn i sekter  327

”I god tros” slutsatser angående barns uppväxtvillkor i sekter 335

Internationella och statliga sektutredningar  342

Norska Go on-projektet av utbildnings- och forskningsdepartementet och Redd Barna  350

Svensk forskningsstudie om unga vuxna avhoppare från Livets Ord  358

”Den nya religiösa rörelserna – vart tog de vägen?”, rapport av religionsprofessor Liselotte Frisk  360

Internationella forskningsstudier och litteratur 361

 

Barns rätt, behov och religionsfrihet                     365

Barns grundläggande behov; BBiC jämfört med sektbarns uppväxtmiljö 368

FN:s Barnkonvention och sekter  386

Barn och religionsfrihet  392

 

Stöd, hjälp och samlade erfarenheter                    395

Likheter mellan hederstänkande familjer och sektfamiljer  396

Leif Ericksson, brottsmålsadvokat  398

Jan-Otto Ottosson, professor emeritus i psykiatri  404

Gudrun Swartling  408

Leena-Maria Johansson, psykiatriker och psykoterapeut  416

Läkarstämman 2005  421

Gunnel Jacobsson, psykolog och psykoanalytiker  424

Karl-Erik Nylund, präst och sektforskare  428

Helena Löfgren, leg. psykoterapeut och expert på manipulation  431

Anne Edelstam, socionom och FECRIS-representant  436

Stödföreningen Hjälpkällan 441

Roger Carlsson, Hjälpkällans grundare och f.d. Jehovas vittne  441

Socialtjänsten – vad kan de göra för att hjälpa barn i sekter? Reportage i tidningen ”Socionomen” 447

Psykolog Margaret Thaler Singer;  expert på sekter  450

Redd Barnas stödmodell och allmänna råd  454

Anna Frenning, svenska Rädda Barnens Riksförbund  455

 

Kontaktlista                                459

Litteratur                                     461

Sektbarn - ett reportage om de utvalda för paradiset 

finns att beställa i vanliga bokhandeln eller Internetbokhandeln.
Finns också att köpa som E-bok och att låna på Sveriges alla bibliotek (tack vare Kulturrådets distributionsstöd.)

 

ADLIBRIS.COM                BOKUS.COM                CDON.COM

 

 

Barns rätt, grundläggande behov och religionsfrihet.

'Inte ens religionsfriheten står över lagar som instiftats till människors skydd. Lagen om religionsfrihet står inte över andra fri- och rättigheter och det går inte att göra vad som helst mot sina medmänniskor i religionsfrihetens namn.'

En god och en ond värld. Samma världssyn hos religiösa terrorister och sekter.

Aum Shinrikyos förvandling från stillsam yogagrupp till hotfull dödspatrull.

Gåvan till Krishna. Barnen i Hare Krishna.

Christoffer

Leva för att dö. Uppvuxen som Jehovas vittne.

Agnes.

Hur mår egentligen barnen i Knutby filadelfia?

Sektbarn och Barnkonventionen

Vissa sekter bryter mot nästan hälften av konventionens väsentliga artiklar. --- 

 

Ansvarig utgivare: Charlotte Essén

©2020 CHARLOTTE ESSÉN, www.charlotteessen.se
All rights reserved

Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Charlotte Essén and www.charlotteessen.se with appropriate and specific direction to the original content.