Logga CE 20180212 beskuren

Kapitelutdrag SEKTBARN:En god och en ond värld - samma världssyn hos religiösa terrorister och sekter - Aum Shinrikyos förvandling från stillsam yogagrupp till hotfull dödspatrull.

"--- Magnus Ranstorp har rätt när han vid vårt samtal sade att sekten Aum Shinrikyo var en mycket skrämmande organisation. I två rapporter från amerikanska Monterey Institute’s Center for Nonproliferation Studies, CNS, ges en mycket mer ingående bild av den japanska sekten Aum Shinrikyos samhällshot, deras drivna ambitioner och kriminella verksamheter. I den japanska polisrapporten från 1996 växer bilden fram av en betydligt mer kraftfull och välorganiserad rörelse än vad som tidigare beskrivits i medierna. Aum Shinrikyo var till exempel internationellt mycket framgångsrik och hade stora ekonomiska tillgångar. Förutom fem center i Ryssland, med totalt 30 000 medlemmar, fanns center i USA, Tyskland, Sri Lanka, Australien och Taiwan.

I Ryssland fanns till exempel tillverkning av olika vapen och kemikalier, samt allmänna träningsläger. Sekten uppbringade tiotals miljoner dollar i form av medlemmarnas donationer och byggde till exempel upp ett framgångsrikt datorföretag, vilket än idag fortsätter att drivas av sektens medlemmar.

En av Aum Shinrikyos metoder för att skaffa pengar var att fängsla eller kidnappa förmögna personer och medlemmar, för att sedan på olika sätt tvinga dem att lämna över sina hem och tillgångar och sedan få dem att flytta in i något av sektens kollektiv. Tusentals medlemmar skänkte också allt de ägde till sekten. Samtidigt arbetade ledaren Asahara och hans trogna för att värva nya medlemmar och aktivt förhindra någon att lämna gruppen.

Sekten var mycket framgångsrik med att rekrytera välutbildade, intelligenta, unga personer, företrädesvis högskoleutbildade med medicinsk och teknisk examen. Förutom att LSD användes vid religiösa ceremonier och oftast utan att medlemmarna själva visste om det, upptäckte man att det kunde nyttjas som ett kemiskt vapen och man började därför tillverka drogen. Vid andra ceremonier blev medlemmarna utfrågade under påverkan av bedövningsmedel, i syfte att avslöja spioner inom rörelsen.

Asahara gav order om att uppföra en industribyggnad för massproduktion av sarin. Förutom sarin tillverkades också till exempel VX, ett nervgift som är jämförbart med sarin och som Aum Shinrikyo sedan använde vid flera mord.

Man experimenterade också med nervgifter som tabun, soman och giftiga substanser som senapsgas, mjältbrandssporer och botulinumtoxin. I Australien etablerades ett företag, Mahaposya Australia, som köpte en stor lantegendom. Dit fraktades stora kvantiteter av kemikalier och man framställde olika giftiga substanser, vilka sedan prövades i experiment på får.

Asahara gav också order till en av gruppens ledare att ta helikopterlicens i USA. I december 1993 inköptes en stor rysk helikopter för giftgasspridning från luften, en stor MIL-17. Den fraktades till Japan i juni 1994. ---”

©Charlotte Essén 2018.
Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men uppge källan.

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Ladda ner

Ansvarig utgivare: Charlotte Essén

©2020 CHARLOTTE ESSÉN, www.charlotteessen.se
All rights reserved

Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Charlotte Essén and www.charlotteessen.se with appropriate and specific direction to the original content.