Logga CE 20180212 beskuren

MOTIONER I SVERIGES RIKSDAG 1991-2015 OM STÖD, SKYDD, HJÄLP TILL BARN OCH VUXNA I SEKTER

1. MOTION 1991/92:So464

Psykologisk hjälp vid utträde ur s.k. sekter

Inga-Britt Johansson (S)

Berit Löfstedt (S)

 

2.  MOTION 1992/93:So404

Åtgärder mot s.k. sektsjuka

Barbro Westerholm (FP)

 

3. MOTION 1993/94:So459

Destruktiva sekter

Barbro Westerholm (FP)

 

4. MOTION 1997/98:So211

Barn i sekter

Carina Hägg (S)

 

5. MOTION 1998/99:So269

Barn i sekter

Carina Hägg (S)

 

6. MOTION 1999/2000:So460

Kunskapscentrum för livsåskådnings- och trosfrågor'

Carina Hägg (S)

 

7. MOTION 2000/01:So395

Andlig kränkning

Carina Hägg (S)

 

8. MOTION 2001/02:So514

Nyandliga rörelser och sekter

Mona Berglund Nilsson (S)

Märta Johansson (S)

 

9.  MOTION 2001/02:So587

Barns rätt i slutna samfund

Carina Hägg (S)

 

10. MOTION 2001/02:So634

Barnens rättigheter

Kerstin Heinemann (FP)

Bo Könberg (FP)

Harald Nordlund (FP)

Johan Pehrson (FP)

 

11. MOTION 2002/03:So307

Barnens rätt i slutna samfund

Carina Hägg (S)

 

12.  MOTION 2004/05:So643

Stöd till personer som lämnat manipulativa rörelser

Liselott Hagberg (FP)

Lars Tysklind (FP)

 

13. MOTION 2005/06:So433

Angående otillbörlig påverkan

 

 14.  MOTION 2005/06:So245

Stöd till personer som lämnat manipulativa rörelser

Liselott Hagberg (FP)

Lars Tysklind (FP)

 

15.  MOTION 2006/07:So325

Stöd till personer som lämnat manipulativa rörelser

Liselott Hagberg (FP)

Lars Tysklind (FP)

Barbro Westerholm

 

16.  MOTION 2006/07:Ju272

Otillbörlig påverkan av människors fria vilja

Liselott Hagberg (FP)

Lars Tysklind (FP)

Barbro Westerholm (FP)

 

17.  MOTION 2006/07:So325

Stöd till personer som lämnat manipulativa rörelser

Liselott Hagberg (FP)

Lars Tysklind (FP)

Barbro Westerholm (FP)

 

18.  MOTION 2007/08:So460

Stöd till människor som kränkts av nyandliga rörelser

Peter Rådbeg (MP)

Jan Lindholm (FP)

 

19.  MOTION 2007/08:So486

Åtgärder för skydd och hjälp till barn och vuxna som utsatts för manipulativt ledarskap

Barbro Westerholm (FP)

Lars Tysklind (FP)

Liselott Hagberg (FP)

 

20.  MOTION 2008/09:So230

Skydd och hjälp till barn och vuxna som utsatts för manipulativt ledarskap (sekter)

Barbro Westerholm (FP)

Liselott Hagberg (FP)

Lars Tysklind (FP)

 

21.  MOTION 2008/09:So468

Stöd till människor som kränkts av nyandliga rörelser

Peter Rådberg (MP)

Jan Lindholm (MP)

Esabelle Dingzian (MP)

Mats Pertoft (MP)

 

22.  MOTION 2009/10:So373

Utredning om barn i sekter

Lars Tysklind (FP)

Liselott Hagberg (FP)

Barbro Westerholm (FP)

 

23.  MOTION 2010/11:Ub429

Barn i sekter

Barbro Westerholm (FP)

Liselott Hagberg (FP)

Lars Tysklind (FP)

 

24.   MOTION 2012/13:Ub330

Utbildning och forskning om manipulativt ledarskap

Lars Tysklind (FP)

Barbro Westerholm (FP)

 

25.  MOTION 2013/14:So255

Ny utredning om destruktivt och manipulativt ledarskap

Lars Tysklind (FP)

Barbro Westerholm (FP)

 

26.  MOTION 2014/15:597

Ny utredning om destruktivt och manipulativt ledarskap

Lars Tysklind (FP)

Barbro Westerholm (FP)

 

27.  MOTION 2015/16:1473

Stöd till människor som levt under ett auktoritärt, destruktivt och manipulativt ledarskap

Barbro Westerholm (L)

Lars Tysklind (L)

 

28.  MOTION 2016/17:26

HJÄLP TILL BARN OCH UNGDOMAR I SEKTER
av Barbro Westerholm och Lars Tysklind (båda L)

Ansvarig utgivare: Charlotte Essén

©2020 CHARLOTTE ESSÉN, www.charlotteessen.se
All rights reserved